PROGRAMMA

"Waarom wil uw organisatie werken aan inclusieve diversiteit?"

Uw antwoord op die vraag vormt het vertrekpunt voor het proces dat resulteert in een op maat gemaakt programma, dat uit vier modules bestaat. In de modules, die ook afzonderlijk af te nemen zijn, brengen we uw inclusie- en diversiteitsbeleid tot leven. Dat doen we in de vorm van teamcoaching, dialoogsessies en workshops.

We besteden aandacht aan thema’s als unconscious bias, machtsstructuren, groepsdenken, persoonlijk leiderschap, zelfeffectiviteit, en nog veel meer. Ook ontwikkelen we samen met medewerkers en stakeholders tools om dat beleid in uw organisatie te laten integreren.

Opzet *

•    Het programma bestaat uit vier modules

•    Elke module staat in het teken van één pijler

•    Elke module duurt één dag of twee dagdelen

•    Doorgaans vinden de modules maandelijks plaats

•    De modules kunnen offline en online plaatsvinden

•    Grote teams kunnen worden opgedeeld in groepjes

 

* De specifieke invulling van het programma wordt afgestemd op de wensen van uw organisatie.

Resultaten

Individuen:

•    Vergroten hun authenticiteit en ontwikkelen inclusief persoonlijk leiderschap

•    Voelen zich eigenaar van hun eigen positie

•    Zijn zich bewust van hun purpose

•    Vertalen hun persoonlijk potentieel naar eigen werkzaamheden

Teams:

•    Tonen gezamenlijk eigenaarschap met betrekking tot een inclusieve werkomgeving

•    Ontwikkelen collectieve wijsheid waardoor teamresultaten verbeteren

•    Kunnen omgaan met verschillende manieren van communicatie

•    Kunnen omgaan met conflict en verbeteren de cohesie binnen het team

Organisaties:

•    Ontwikkelen inclusie- en diversiteitsbeleid die aan de business gelinkt is

•    Creëren een veilige organisatiecultuur waarin diverse perspectieven de ruimte krijgen

•    Weten welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd om gelijke kansen te creëren

•    Scheppen gunstige condities voor cultuur- en gedragsveranderingsprocessen

Neem contact op

Multiply the Pie is een programma van JustB. Klik hier voor meer informatie

© Copyright 2020, Multiply the Pie.