PROGRAMMA

Waarom wil de organisatie werken aan inclusieve diversiteit?

Het antwoord op deze vraag vormt het vertrekpunt voor het proces dat resulteert in een op maat gemaakt programma, dat uit vier modules bestaat. Als het gaat om diversiteit en inclusie bestaat er geen blauwdruk, omdat elke organisatie en elke groep mensen anders is. Daarom worden de modules afgestemd op de behoefte en de context van de organisatie. Door middel van teamcoaching, dialoogsessies en workshops brengen we het inclusie- en diversiteitsbeleid tot leven. 

In de modules, die ook afzonderlijk af te nemen zijn, besteden we aandacht aan thema’s als unconscious bias, machtsstructuren, groepsdenken, inclusief leiderschap, zelfeffectiviteit, en nog veel meer. Bovendien ontwikkelen we samen met medewerkers en stakeholders tools om het beleid meteen in de organisatie te integreren.

Opzet 

De specifieke invulling van het programma wordt afgestemd op de wensen van de organisatie.

Het programma bestaat uit vier modules

Elke module staat in het teken van één pijler

Elke module duurt één dag of twee dagdelen

Doorgaans vinden de modules maandelijks plaats

De modules kunnen offline en online plaatsvinden

Grote teams kunnen worden opgedeeld in groepjes

Resultaten

Result Icon_Individual.png
Individuen:

•    Vergroten hun authenticiteit en ontwikkelen inclusief persoonlijk leiderschap

•    Voelen zich eigenaar van hun eigen positie

•    Zijn zich bewust van hun purpose

•    Vertalen hun persoonlijk potentieel naar eigen werkzaamheden

Result Icon_team.png
Teams:

•    Tonen gezamenlijk eigenaarschap met betrekking tot een inclusieve werkomgeving

•    Ontwikkelen collectieve wijsheid waardoor teamresultaten verbeteren

•    Kunnen omgaan met verschillende manieren van communicatie

•    Kunnen omgaan met conflict en verbeteren de cohesie binnen het team

Result Icon_organization.png
Organisaties:

•    Ontwikkelen inclusie- en diversiteitsbeleid die aan de business gelinkt is

•    Creëren een veilige organisatiecultuur waarin diverse perspectieven de ruimte krijgen

•    Weten welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd om gelijke kansen te creëren

•    Scheppen gunstige condities voor cultuur- en gedragsveranderingsprocessen