PROCESBEGELEIDER

PhotoA.nl_191016_69742_m.jpg

Bernice Feller-Thijm

Inclusie-strateeg en Teamperformance-coach

Ruim 20 jaar lang gaf Bernice leiding en begeleiding aan teams. Volgens haar vormen verschillen, weerstand en complexiteit geen belemmeringen, maar juist de brandstof voor duurzame verandering. Met haar bedrijf, JustB, begeleidt Bernice sessies waarin strategie en beleid met betrekking tot diversiteit en inclusie vertaald worden naar concrete actie. Hiervoor gebruikt ze de systeemtheorie, die uitgaat van de vraag wat nodig is om het hele systeem beter te maken. Ze helpt teams een ruimte van psychologische veiligheid te creëren, waarin alle collega’s constructief kunnen communiceren en oprecht kunnen verbinden.

  • LinkedIn