ezgif-6-e871eb6e006e.gif

Verankeren van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie is niet langer optioneel.

Maak kennis met Multiply the Pie!

Wat is Multiply the Pie?

Multiply the Pie is een programma voor organisaties die diverser en inclusiever willen worden en inclusieve diversiteit willen verankeren in de cultuur. In vier modules brengen we het inclusie- en diversiteitsbeleid van de organisatie tot leven. Ook ontwikkelen we tools om dat beleid toepasbaar te maken op de werkvloer. Daardoor neemt de medewerkersbetrokkenheid toe, wordt de onderlinge samenwerking vruchtbaarder en verbeteren de bedrijfsresultaten.

 

Het belang van inclusieve diversiteit

Het kan een uitdaging zijn om gevarieerde groepen mensen optimaal te laten samenwerken. Weerstand, meningsverschillen en conflicten liggen daarbij voortdurend op de loer. Toch hebben we diversiteit in gedachten en perspectieven nodig om tot betekenisvolle resultaten te komen.

Uit onderzoek blijkt dat je innovatie kunt zien als diversiteit vermenigvuldigd met interactie. Voor effectieve interactie is inclusie essentieel. Alleen als teamleden zich betrokken voelen, zullen ze hun ideeën en perspectieven vrijuit delen. Als er ruimte is voor hun unieke perspectief, kunnen ze hun potentieel laten zien en benutten.

Waarom Multiply the Pie?

De basis voor optimale teamprestaties is een cultuur die uitgaat van constructieve communicatie, psychologische veiligheid en authentieke verbinding. Door individueel potentieel en persoonlijke doelen binnen zo’n cultuur te koppelen aan organisatiedoelen, kunnen teams een niveau bereiken waarop ze alle unieke perspectieven benutten om betere resultaten te behalen.

Multiply the Pie resulteert in een inclusieve cultuur waarin diversiteit kan floreren. Die cultuur leidt tot meer ruimte op de werkvloer voor unieke perspectieven, tot veiligheid om het oneens te zijn en tot de mogelijkheid om te leren van fouten. De medewerkersbetrokkenheid neemt toe en de samenwerking verbetert. Er ontstaat meer ruimte voor creativiteit, innovatie en duurzame groei. Dit alles leidt tot betere bedrijfsresultaten.

Vier pijlers

Multiply the Pie is gebaseerd op vier pijlers:

MultiplyThePie_Icon_Outlined_InclusiveLe

Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid om een ​​inclusieve leider te zijn. Een inclusieve leider is bereid om te leren, zich kwetsbaar op te stellen en medeleven te tonen voor zichzelf en anderen. Het proces is namelijk niet gemakkelijk, want mensen maken fouten. Inclusieve leiders nemen niet alleen verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar ook voor het grotere geheel – of dat nu een team of een organisatie is.

MultiplyThePie_Icon_Outlined_Psychologic

In een situatie van psychologische veiligheid vertrouwen mensen elkaar. Ze voelen de ruimte om fouten te maken en om hulp te vragen. Ze durven risico’s te nemen en staan open voor feedback, allemaal zonder het respect van anderen te verliezen of bang te hoeven zijn om buiten de groep te vallen. Ze waarderen verschillen en zijn betrokken bij besluitvormingsprocessen. Daardoor nemen ze verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten.

MultiplyThePie_Icon_Outlined_Ubuntu.png

Ik ben omdat wij zijn. Dat is de betekenis van het Zuid-Afrikaanse concept Ubuntu, dat uitgaat van de overtuiging dat gemeenschappelijke banden binnen een groep sterker zijn dan individuele argumenten en factoren die verdeeldheid zaaien. Op de werkvloer helpt Ubuntu om individuele en collectieve belangen in balans te brengen en om individuele vaardigheden, kennis en ervaringen te combineren. Dit resulteert in veel meer mogelijkheden om de gewenste doelstellingen te bereiken.

MultiplyThePie_Icon_Outlined_Equity.png

Inclusie betekent niet alleen dat we mensen gelijk moeten behandelen. Een gelijke behandeling lost systemische ongelijkheid niet op. De onderstaande afbeelding legt het goed uit. In de eerste afbeelding wordt iedereen gelijk behandeld. Daar ligt de aanname aan ten grondslag dat iedereen zal profiteren van dezelfde ondersteuning. In de tweede afbeelding krijgen individuen verschillende ondersteuningen om gelijke toegang tot het spel te krijgen. Ze worden gelijkwaardig behandeld. In een derde afbeelding kunnen ze het spel alle drie zien zonder enige ondersteuning of aanpassing. Dat komt doordat de oorzaak van de ongelijkheid is aangepakt: de systemische barrière is verwijderd.

a2.png
im1.jpg

Wat klanten zeggen over dit programma

De Multiply the Pie-training legt niet alleen een basis om aan jezelf te kunnen werken, maar ook om je bedrijf en community te verbeteren

Richard